STARTSIDA   VÅRA KALAS   PRISER/REGLER   BILDER   HITTA HIT  
 Bullkalas
 Korvkalas
 Hamburgare
 Tillägg Segwaykalas!
Segwaykalas(från 9 år)
+ 50:-/person
Välj ett av kalaspaketen och komplettera med Segway
-alla barn har möjligheten att lära sig åka segway.
Boka in Segwayaktivitet på Kalaset, barnen får lära sig att köra Segway.


Tuna Busland  Industrigatan 1c  275 39 Sjöbo Mobil  0416 - 41 13 44 Mail  kontakt@tunabusland.se